Servant Leadership Faculty
Advies en opleidingscentrum voor mens en organisatie

Stabilitas betekent niet weglopen van dat waaraan je je hebt verbonden en wat hier en nu een appèl op je doet. Stabilitas heeft dan ook alles te maken met een volgehouden en bestendig commitment. Vanuit dat commitment verzorgd Servant Leadership Faculty de onderstaande diensten:

Organisatie advies

Organisatie advies begint bij ons met aandacht binnen de organisatie voor een evenwicht tussen ziel en zakelijkheid, waardoor leiders (weer) in hun kracht worden gezet en voor het eerst of opnieuw “bezield” worden voor datgene waarvoor ze ooit voor die organisatie hebben gekozen. Leiders die ziel en zakelijkheid weten te combineren zijn niet alleen geïnteresseerd in het effect van hun handelen, maar ook of hun handelen overeenstemt met wie ze zijn als mens.

Persoonlijke begeleiding

Persoonlijke coaching biedt inzicht in eigen gedrag, handelen en manier van waarnemen. Vanuit oprechte aandacht en rekeninghoudend met de uniciteit van de persoon is bij persoonlijke coaching  groei naar een evenwichtige en authentieke persoonlijkheid bij ons uitgangspunt. Om te worden wie je in wezen al bent en zo tot je bestemming te komen. Hier moet je echt voor kiezen, want het aanvaarden van je bestemming brengt een andere vorm van zijn met zich mee. Durf je te kiezen om regisseur van je eigen gedrag te worden?

Groepscoaching

Wij helpen u en/of uw medewerkers zich bewust te worden van het eigen functioneren en specifieke taken beter te kunnen volbrengen. Groepscoaching ondersteunt teams in hun ontwikkeling naar een succesvol(ler) team. Uitgangspunt bij groepscoaching is om elkaar binnen het team echt te ontmoeten, je te verdiepen in de drijfveren en de competenties van de ander, waardoor er echte verbinding binnen het team komt. Daardoor ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het behalen van de organisatiedoelen, die daarna op een effectieve en efficiënte manier bereikt worden. Want door te leren van en met collega’s komen medewerkers tot nieuwe inzichten, die leiden tot meer plezier in het werk en een beter resultaat.  

Mentoring

Uitwisseling van kennis en ervaring en het verspreiden van inspirerende ideeën is hierbij uitgangspunt. Bij mentoring stellen we ons op als “leermeester”. Bij coaching behoudt degene die gecoacht wordt zijn zelfstandigheid. Echte wijsheid krijg je echter doorgaans pas door te vertrouwen op een meester. Een leermeester beheerst een vak en zijn leerling richt zich op hem om het vak te leren. De leermeester is een soort gids. Hij wijst aan en de leerling krijgt het in de vingers.

Consultancy voor verandermanagement

Vaak vergt de invoering van veranderingen externe begeleiding en ondersteuning. Vanuit jarenlange ervaring bieden kunnen wij deze dienst bieden. Veranderingsmanagement is bij ons geen academische benadering, maar een resultaatgerichte én pragmatische procesbegeleiding waarbij met name onze praktische managementervaring, samen met uw eigen aanpak, een centrale rol vervult. We maken samen met u een plan van aanpak op basis van wat op dat moment nodig is voor uw organisatie, uitmondend in de beschrijving van gewenst waarneembaar gedrag.

Training/scholing/workshops

Al onze diensten kunnen ook incompany in groepssessies gegeven worden aan kleine dan wel grotere groepen, waarbij door ons met name de menselijke maat in organisaties leidend is. Jarenlange ervaring als docenten in het volwassenenonderwijs staan garant voor afwisselende didactische werkvormen, waarbij gezocht wordt naar een evenwichtig benadering van  “doeners” en “denkers”. Wij reiken uw medewerkers tijdens doelgerichte groepssessies nieuwe instrumenten en technieken aan om beter te functioneren. We doen dat met vakkennis, creativiteit en gevoel voor mensen. 

Marktonderzoek